Geen categorie

Zomervakantie

Voor dringende zaken tijdens de zomervakantie kunt u contact opnemen met Nicole van Amerongen, hoofdbehandelaar bij praktijk Kadanst. Haar telefoonnummer is: 06-52649468

In de week van 9 en 16 augustus kunt u bij dringende zaken contact opnemen met Bianca Schutjes.

Haar telefoonnummer is: 06-41673191

Modulebeschrijving Affectregulerende vaktherapie dans gepubliceerd

Met enige trots kunnen we aankondigen dat de module Affectregulerende vaktherapie dans is gepubliceerd in de databank vaktherapie.

Zie https://databank.vaktherapie.nl/bekijk/245834/Affectregulerende-vaktherapie-dans

Affectregulerende vaktherapie dans (ArVTdans) is gericht op het reguleren van affect, aandacht, emoties en gedrag, welke vóór liggend zijn aan emotieregulatie. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en onderliggende (niet afleesbare), onbewuste gevoelens (Damasio, 2003). Emoties zijn zichtbaar in verbaal en non-verbaal gedrag. Het kind ontwikkelt gehechtheidsgedrag waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen. In ArVTdans wordt in drie fasen, affect, aandacht, emoties en gedrag, gereguleerd door het werken met het lichaam, de beweging, de ruimte, materialen en door gebruik te maken van de ‘werkrelatie’ tussen het kind en de danstherapeut. ArVTdans is een individuele behandelmethode voor het kind, met daarnaast psycho-educatie voor opvoeders en begeleiders.

Update Corona protocol

Overzicht van Corona maatregelen bij praktijk Kadanst

Algemeen

 1. De therapeut informeert cliënten schriftelijk over de veiligheidsmaatregelen die in de praktijk conform de RIVM richtlijnen gehandhaafd zullen worden.
 2. Het uitgangspunt is face-to-face behandeling. Voorafgaand aan de face-to-face behandeling vindt de triage plaats (zie onderaan deze pagina). Deze triage geeft aan of zorg geboden kan worden.

Voor therapiesessie

 • De cliënt komt alleen of met maximaal één naastbetrokkene.
 • De cliënt komt niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk.
 • Bij gezondheidsklachten van cliënt of therapeut wordt de mogelijkheid tot videobellen via een beveiligd systeem aangeboden.

Tijdens therapiesessie/overleg

 • Therapeut en cliënt begroeten elkaar zonder handen schudden.
 • Therapeut en cliënt houden minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. Bij kinderen probeert de therapeut de 1.5 m afstand zo goed mogelijk te waarborgen.
 • Therapeut en cliënt wassen voor en na de sessie hun handen volgens de richtlijnen.
 • Tijdens de sessie kan er gebruik gemaakt worden van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel. Ook plastic handschoenen kunnen gebruikt worden. Deze liggen in het witte kastje. Ook liggen er wegwerp mondkapjes, mocht je daar of je client gebruik van willen maken.
 • Indien de therapeut of de cliënt toch moet hoesten en/of niezen tijdens een sessie doen ze dit in hun elleboog.
 • Indien papieren zakdoekjes nodig zijn, worden deze direct na gebruik in een afgesloten prullenbak gegooid. Daarna worden de handen gewassen.
 • In de therapieruimte is het mogelijk 1,5 meter afstand te hanteren. Er wordt zoveel mogelijk in een diagonale opstelling gewerkt. Eventueel wordt er een doorzichtige scheidingswand geplaatst.
 • Er worden tijdens de therapie alleen materialen gebruikt die gereinigd kunnen worden.
 • Indien nodig krijgt een cliënt eigen materialen of neemt eigen materialen mee. Zo nodig kan er gebruik worden gemaakt van desinfecterende spray (bijv. op yogamatjes of kussentjes)
 • Er is voldoende tijd tussen verschillende sessies om hotspots en gebruikte materialen schoon te maken en de werkruimte te ventileren.
 • Op een eenvoudige checklist wordt aangegeven op welke dag/ tijdstip wat is gereinigd.

Toolkit 4 is nu ook beschikbaar!

Natuurmandala, een van de vele activiteiten in toolkit 4

Nu de scholen nog langer dichtblijven zijn alle ideeën voor leuke dingen met de kinderen welkom. Daarom hebben we alweer een nieuwe toolkit met veel nieuwe ideeën die je binnen kunt doen, samen of alleen.

Ook in deze roerige tijd is het belangrijk om elke dag even naar buiten te gaan, zeker als de zon schijnt. Op gepaste afstand natuurlijk 😀

Houdt de site in de gaten, want er volgen er zeker nog meer!

Tijd voor weer een nieuwe toolkit!

Verven, tekenen en nog veel meer ideeën

Nu de scholen nog langer dichtblijven zijn alle ideeën voor leuke dingen met de kinderen welkom. Daarom hebben we alweer een nieuwe toolkit met veel nieuwe ideeën die je binnen kunt doen, samen of alleen.

Ook in deze roerige tijd is het belangrijk om elke dag even naar buiten te gaan, zeker als de zon schijnt. Op gepaste afstand natuurlijk 😀

Houdt de site in de gaten, want er volgen er zeker nog meer!

Scholen langer dicht, tijd voor een nieuwe toolkit!

Nu de scholen nog langer dichtblijven zijn alle ideeën voor leuke dingen met de kinderen welkom. Daarom hebben we een 2e toolkit met 20 nieuwe ideeën die je binnen kunt doen, samen of alleen.

Ook in deze roerige tijd is het belangrijk om elke dag even naar buiten te gaan, zeker als de zon schijnt. Op gepaste afstand natuurlijk 😀

Houdt de site in de gaten, want er volgen er zeker nog meer!

Kinderen thuis? Toolkit voor ouders!

Nu je kind hele dagen thuis zit…..

In de toolkit voor ouders hebben we ideeën verzameld die je met je kind thuis kunt doen. Daarnaast hebben we een dagschema als voorbeeld gemaakt om jezelf en je kind(eren) houvast te geven en zo makkelijker de dag door te komen op een ontspannen manier. Ook staan er kinderyoga oefeningen in, die je samen met je kind kunt doen of alleen je kind zelf.

Zorg hiernaast ook goed voor jezelf. Zo kan het je een onrustig gevoel geven als je elke keer op sociale media kijkt voor het laatste nieuws. En kan het fijn zijn om tussendoor even een kopje thee of koffie te drinken en een moment voor jezelf te hebben, als is het maar 5 minuten.

Ik wens je veel plezier !

Praktijk Kadanst blijft open

1 op 1 gesprekken/behandelingen gaan door, groepsbijeenkomsten/-gesprekken en -evaluaties worden uitgesteld

Praktijk Kadanst is altijd in beweging. Ook in deze roerige corona tijden. Continuïteit van zorg is belangrijk met aandacht voor onze gezondheid en elkaar.

De richtlijnen vanuit het RIVM worden nageleefd, wat betekent dat praktijk Kadanst open blijft, mits zowel de behandelaar als het kind / de ouders klachten vrij zijn (niet verkouden zijn, hoesten of koorts hebben). Verder zullen er bijvoorbeeld geen handen meer gegeven worden, zullen handen vaker gewassen worden en wordt er zoveel mogelijk op gepaste afstand gewerkt. Ook zal er extra worden schoongemaakt (denk aan deurknoppen enz), zodat iedereen met een zo gerust mogelijk hart aan de slag kan.

Aangezien het in het gebouw op dit moment erg rustig is, kunnen ouders gewoon in de wachtkamer wachten. Mocht blijken dat er meerdere ouders/volwassenen (ook van andere bedrijfjes) in de wachtkamer wachten, dan wordt het beleid om het kind af te zetten en weer op te halen en niet in de wachtkamer te wachten. Ik wens u veel sterkte in deze onzekere tijden en roep op om gehoor te geven aan alle aanwijzingen die bedoeld zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Samen kunnen we hiervoor zorgen. Mocht u vragen hebben dan kunt u met uw behandelaar van praktijk Kadanst contact opnemen of met mij (via mail: karin@kadanst.nl of telefonisch 06-11 13 70 25).