Even voorstellen

Karin_small2Karin van Sabben is de initiatiefnemer van Kadanst.  Zij is geregistreerd creatief therapeute dans, afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Karin heeft  meer dan 15 jaar werkervaring met kinderen, heeft in de kinderopvang gewerkt, doet dans- en bewegingsprojecten met kinderen en geeft workshops en lezingen. Ze heeft jarenlange danservaring en volgt nog steeds regelmatig met veel plezier workshops en lessen om zich te blijven ontwikkelen.

Sinds 2000 werkt zij  als dans- en bewegingstherapeute in de jeugdhulpverlening. Ze heeft zich gespecialiseerd in hechtingsproblematiek, traumaverwerking, en rouw- en verlieservaringen. Hiernaast neemt zij deel aan de het kennisnetwerk affectregulerende vaktherapie en het kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders vanuit de FVB.

Hiervoor heeft zij diverse opleidingen gevolgd, zodat er op deskundige wijze aangesloten kan worden bij de problemen die ervaren worden. Hieronder vallen onder andere:

  • EMDR opleiding master practitioner (BIVT)
  • Klinische Psychologie – Theorieën en psychopathologie (Open Universiteit)
  • Klinische Psychologie- Diagnostiek en therapie (Open Universiteit)
  • Horizon methodiek (seksueel misbruik en/of huiselijk geweld) (LOKV)
  • Stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen (Arianne Struik)

Ook heeft zij veel ervaring in het werken met kinderen met de diagnose ADHD en als therapeute in het speciaal onderwijs. Naast haar werkzaamheden als therapeute heeft zij Kadanst opgericht, de praktijk voor kind en gezin. Zij is werkzaam in Breda en omgeving.

Haar passie is het werken met kinderen en hun ouders of verzorgers. Het doel van Kadanst is om kinderen en hun ouders te laten ervaren hoe je op een leuke, inspirerende manier met dans en beweging samen bezig kunt zijn, hoe dit je leven kan verrijken door je denken (hoofd), voelen en wat je doet (handelen) in verbinding te laten zijn en jouw band met de ander te verstevigen en verdiepen.

Team Kadanst

Team Kadanst bestaat verder uit:

Behandelaren 

– Nicole van Amerongen psychotherapeut:

Nicole heeft de opleiding psychologie gedaan aan universiteit in Leiden en behaalde haar doctoraal klinische en gezondheidspsychologie in 2005. In 2011 rondde ze bij RINO Utrecht haar post-doctorale opleiding tot psychotherapeut af. Hierna volgde ze de EMDR opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland.

De clientgerichte psychotherapie spreekt haar het meeste aan als psycho-therapeutische stroming. Deze stroming is gericht op de persoon en niet enkel op symptomen of klachten. De onvoorwaardelijke positieve aandacht, empathie en oprechtheid staan in deze stroming centraal.

In de afgelopen jaren heeft ze gewerkt in de kinder- en jeugd GGZ en in de volwassen GGZ. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het behandelen stemmingsklachten, angst, trauma, eetstoornissen en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Hiervoor maakt ze gebruik van verschillende behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfullness en schemagerichte therapie maar ook meer inzichtgevende therapie.

Omdat iedereen anders is, kijkt ze graag samen met de cliënt en/of ouders naar de methode die het beste aansluit bij hem/haar. Ze probeert in de behandelingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de cliënt en gaat samen pad om cliënt zichzelf verder te laten ontplooien zodat deze meer in hun kracht komen te staan.

Binnen de praktijk is Nicole ook betrokken als regie en hoofdbehandelaar.

 Radna van Empel, orthopedagoog-generalist, systeemtherapeut:

Radna

Radna is vanaf 2006 werkzaam als orthopedagoog en is geregistreerd als orthopedagoog- generalist.  Ze heeft verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogische Wetenschappen, Systeemtherapie en EMDR). Hiernaast heeft ze ervaring opgedaan binnen de psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, binnen de overheid, justitie en de jeugdhulpverlening.

Door haar geruime ervaring kan ze breed kijken en aansluiten. Het allerbelangrijkste vindt ze dat een kind zich kan en mag ontwikkelen in een stabiele (leer)omgeving. Hierbij spelen mogelijkheden en krachten van het kind en het gezin (systeem) een grote rol.

Marie – Louise de Bakker, systeem therapeutisch werker:

Marie – Louise is ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening. Oorspronkelijk als activiteitenbegeleider, later als ambulant hulpverlener en systemisch werker. Binnen een jeugdzorginstelling in Breda heeft zij bij verschillende hulpvormen gewerkt, zoals jongerenhulpverlener bij minderjarige vluchtelingen, leefgroepen, kamertraining, de tienermoeder woonvorm en de psychiatrie. Daarnaast werkte ze als oudergezinsbegeleider binnen het Medisch Kinderdag Verblijf, Naschoolse Dagbehandeling, gesloten en open leefgroepen, ambulante begeleiding, psychiatrie en pleegzorg.

Haar hart ligt bij jeugdigen en diens ouders. Ouderschap is iets bijzonders. Het is boeiend en levert rijke ervaringen op. Toch kan het gebeuren dat er tussen ouder(s) en kind(eren) op sommige momenten niet zo lekker loopt, om welke reden dan ook.

Als systemisch werker kijkt Marie-Louise met alle gezinsleden naar de hele situatie. Ze staat stil bij welke betekenis ieder geeft aan datgene wat er gebeurt. Van daaruit wordt er gekeken naar veranderwensen en hoe dit met elkaar aan te pakken. Binnen Kadanst maakt Marie-Louise samen met de ouders “een vertaalslag” van datgene wat er in therapie gebeurt naar de situatie thuis. Ook kan ze ouders helpen antwoord te geven op vragen als: ”Wat heeft mijn kind met dit rugzakje nodig om thuis ook lekker in zijn/haar vel te zitten?”

– Anne Pijnenburg,  beeldend therapeut:

Met veel enthousiasme en hart voor haar werk is Anne als beeldend therapeut werkzaam bij Kadanst. Ze is geregistreerd beeldend therapeut en in 2018 afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Zij heeft zelf ondervonden hoe diepgaand de werking van vaktherapie is. Met name het verbindende en non-verbale aspect spreken haar enorm aan. Dit heeft Anne geïnspireerd om mensen te begeleiden door middel van beeldende therapie.

Anne zorgt op een veilige en speelse manier voor een vertrouwensband. Dit zorgt voor het voelen van erkenning, wat nodig is om tot veranderingsprocessen te kunnen komen.

– Margo van Beek, Orthopedagoog generalist 

Margo van Beek is werkzaam als regiebehandelaar binnen Kadanst en is geregistreerd als orthopedagoog – generalist. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogische Wetenschappen) en daarnaast verschillende trainingen gevolgd.

Margo heeft als gedragswetenschapper ervaring opgedaan op verschillende plekken waaronder bij Juzt (voorheen Tender), Bureau Jeugdzorg en Stichting Jeugdteams ZHZ. Al jaren werkt zij met veel passie met kinderen en gezinssystemen. Samen met ouders, kinderen en belangrijke betrokkenen van het gezin gaat zij op zoek naar de gewenste verandering. Door te zien wat goed gaat, wat werkt (en wat niet) ontstaat er opnieuw ruimte voor verbinding. Naast het bieden van ondersteuning op het bieden van opvoeden en/of opgroeien heeft Margo affiniteit met systemisch werken en met echtscheidingsproblematiek. Door diverse trainingen op het gebied van cognitieve gedragstherapie, rouw, trauma, hechting, ASS, EMDR et cetera weet zij goed aan te sluiten bij de diversiteit van kinderen, jeugdigen en ouders.

Motto’s die bij Margo passen zijn: het willen verbeteren van de ontwikkeling of het welzijn van de cliënt en bijdragen aan blijvende verbetering en herstel van het normale leven. Daarbij vindt ze het belangrijk om zichzelf niet alleen te richten op de individuele cliënt, maar ook om de relatie met alle medeopvoeders, thuis en school met elkaar te verbinden.

Elk gezin heeft zijn eigen verhaal, elke relatie kan onderdeel zijn van het probleem óf juist de oplossing en samen staan we sterk!

Lieke Oosterom: Vaktherapeut drama

Lieke is in 2015 afgestudeerd als drama therapeut. Hierna is ze op reis gegaan naar Zuid-Afrika en Zambia waar ze in Zuid-Afrika ook met een drama therapeut heeft gewerkt. Bij terugkomst heeft ze gewerkt als drama docent. Ze wilde heirdoor graag aan het werk als Vaktherapeut.  
Sinds 2018 werkt Lieke als Vaktherapeut met mensen met een licht verstandelijke beperking waarin ze spel en theater technieken inzet om met mensen in contact te komen en hulp te bieden bij de hulpvraag.  

Voor Lieke is drama therapie een vorm waar twee werelden samenkomen: mensen ondersteunen waarbij drama het middel is dat ingezet wordt als therapeutische insteek. 

In spel staat niks vast; elke situatie kan veranderen ,je doet alsof! En dat is het leuke aan werken met kinderen; de onbevangenheid en de fantasie. Voor Lieke zijn dit aspecten die aansluiten bij de doelgroep van Kadanst en wat het werken bij de praktijk zo leuk maakt. 

Lieke werkt met attributen zoals maskers, kleden, knuffels, poppen, en verkleedkleren. Maar ook zonder attributen kan er gewerkt worden. Dan staat het lijf centraal en wordt er geïmproviseerd.  Wat in woorden tekortschiet, wordt zichtbaar in spel.  

– Elke Luiken: Orthopedagoog

Elke werkt als orthopedagoog binnen Kadanst.
In september 2020 is zij afgestudeerd aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen op de Radboud Universiteit.
Daarvoor heeft ze de opleiding Pedagogiek gedaan.

Naast deze opleidingen heeft ze 5 jaar werkervaring opgedaan in het werken in de jeugdzorg.

In eerste instantie op behandelgroepen in de jeugdzorg en

later met veel passie in een gezinshuis-plus.
Naast Kadanst werkt ze nu nog als gedragswetenschapper bij een jeugdzorgorganisatie.

De combinatie met Kadanst maakt het voor haar extra leuk en afwisselend.
Bij Kadanst doet ze diagnostisch onderzoek naar bijv. Intelligentie,
executieve functies, ontwikkelingsanamnese of een persoonlijkheidsonderzoek.
Daarnaast geeft ze behandeling aan kinderen gericht op het gebied van zelfvertrouwen en angst. 
Het contact met de kinderen en jongeren vindt ze het allerleukste wat er is.

Haar motto is dat alle kinderen zo fijn en veilig mogelijk opgroeien met veel liefde en warmte.