Individuele therapie

Individuele_therapie_258_387Soms kom je als kind of jongere iets tegen in je leven wat je lastig vindt om mee om te gaan. Dit kan iets zijn wat je hebt meegemaakt of iets wat van jouw zelf is of een combinatie van factoren. Kadanst biedt hiervoor individuele begeleiding of therapie.

Door individuele begeleiding of therapie kun je wat je moeilijk vindt leren oplossen of kun je  er beter mee om leren gaan. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal te vertellen. Een luisterend oor en iemand die met je meekijkt wordt vaak als prettig ervaren. Het is voor kinderen en jongeren tot een jaar of 16.

Wat is het?

De invalshoek bij de begeleiding is vanuit vaktherapie (dans en beweging of beeldend), voorheen creatieve therapie dans/ beeldend.  Door de begeleiding ontdekt jouw kind hoe het om kan gaan met wat het moeilijk vind. Dit gebeurt op een speelse manieren, door te praten, en gebruik te maken van verschillende begeleidingsmethoden. Als je kind dat wilt kan het gebruik maken van muziek, een bal, een lint, te tekenen of te werken met klei. Er is van alles mogelijk! Jouw kind kan dingen uit proberen en oefenen in een fijne, veilige omgeving.

Door te ervaren en te doen gaat je kind beter in zijn vel zitten. Het kan ontdekken hoe het een verbinding kan maken tussen denken (vanuit het hoofd), voelen (in zijn lichaam) en hoe het dingen doet (handelen). Je kind ontdekt wat zijn kracht is, zijn inspiratiebron en hoe jouw kind zich kan verbinden met de mensen en dingen om zich heen. Je kind kan in de therapie ontdekken hoe het zijn emoties kan uiten en hoe het zichzelf kan leren beheersen of juist meer kan laten stromen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden zoals affectregulerende vaktherapie, Sherborne en mindfullness.

Soms verzint je kind zelf wat het wil gaan doen, en soms verzint de therapeut iets samen met jouw kind. Er wordt aangesloten bij wat bij jouw kind past en bij wat het nodig heeft.

Kadanst vindt het hiernaast belangrijk dat er een verbinding is tussen de therapie en de thuissituatie. Het gaat tenslotte om jouw kind of om een kind dat onder jouw hoede opgroeit en dat wat er in de therapie geoefend wordt ook daarbuiten wordt toegepast.  Dit kan, op de momenten dat dit nodig is,  door een korte overdracht na de afspraak of op een andere wijze zoals  telefonisch. Hierbij blijft het belang van jouw kind en zijn gevoel van veiligheid en vertrouwen voorop staan. Ook kan het wenselijk zijn dat jij als ouder of opvoeder (gedeeltelijk) aanwezig bent tijdens een therapiesessie. Soms is de relatie tussen een jouw kind en jij als opvoeder in mindere of meerdere mate verstoord geraakt of kan er sprake zijn van hechtingsproblemen.  Jouw aanwezigheid tijdens een therapiesessie kan dan helpen om de band tussen jou en je kind weer te versterken en het begrip onderling te vergroten.

Zie ook: Filmpje Affectregulerende Vaktherapie

Traumaverwerking

Soms maak je als kind of jongere iets heel ergs mee. We hebben het dan over een schokkende gebeurtenis. Gelukkig verwerkt ongeveer 80% van de kinderen deze gebeurtenis op eigen kracht. Bij ongeveer 20% van de kinderen en jongeren is er hulpverlening nodig, het verwerkingsmechanisme in  onze hersenen is dan geblokkeerd geraakt.

Als er sprake is van complexe traumabehandeling, bijvoorbeeld in combinatie met hechtingsproblematiek, dan wordt er gebruik gemaakt van een gefaseerde behandeling. Dit is van belang om het gevoel van veiligheid bij het kind en de ouder/verzorger te waarborgen en blijft aandachtspunt gedurende het therapieproces. Er zal eerst gewerkt worden aan de veiligheid en stabilisatie van emotie en gedrag. Als deze fase is doorlopen ontstaat de mogelijkheid om het trauma te verwerken. Als laatste is het belangrijk om de eerste twee fasen samen te brengen en te kijken wat nog nodig is aan ondersteuning om veerkrachtig door het leven te kunnen gaan.

Naast gebruik te maken van vaktherapeutische methoden en psychotherapie door middel van spel en gesprek kan er ook EMDR ingezet worden in de behandeling. EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of jongeren kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ±2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. EMDR kan ook worden toegepast bij het behandelen van angsten.

Zie ook:

Traject

Een begeleidingstraject hoeft niet lang te duren, soms kan een paar keer al voldoende zijn, soms is het nodig om een langer traject van een jaar of langer te bieden. Het aantal keren hangt ook af van de reden waarom je komt en hoe lang het probleem waarvoor hulp wordt gevraagd bestaat.

De begeleiding wordt gegeven door een geregistreerde therapeute met jarenlange ervaring (zie ook het kopje “even voorstellen”). Kadanst heeft gedurende de jaren expertise opgebouwd in de begeleiding van  kinderen met ADHD, rouw- en verlieservaringen, traumaverwerking en hechtingsproblemen. Kadanst heeft een samenwerkingsverband met Psychotherapie van Amerongen, praktijk voor psychotherapie, met  BIG registratie als psychotherapeut.  Ook kan het traject wenselijk zijn dat er contact is met de doorverwijzer (zoals het CJG) of andere betrokkenen (zoals school).

Verbinding therapie en thuis

Kadanst vindt het belangrijk dat er een verbinding is tussen de therapie en de thuissituatie. Het gaat tenslotte om jouw kind of om een kind dat onder jouw hoede opgroeit en dat wat er in de therapie geoefend wordt ook daarbuiten wordt toegepast. Hierbij blijft het belang van jouw kind en zijn gevoel van veiligheid en vertrouwen voorop staan. Dit kan, op de momenten dat dit nodig is,  door een korte overdracht na de afspraak of op een andere wijze zoals  telefonisch. Het is hiernaast ook mogelijk om ouderbegeleiding of systeemtherapie te krijgen.

Ook kan het wenselijk zijn dat jij als ouder of opvoeder (gedeeltelijk) aanwezig bent tijdens een therapiesessie. Soms is de relatie tussen een jouw kind en jij als opvoeder in mindere of meerdere mate verstoord geraakt of kan er sprake zijn van hechtingsproblemen.  Jouw aanwezigheid tijdens een therapiesessie kan dan helpen om de band tussen jou en je kind weer te versterken en het begrip onderling te vergroten.

Doelen

Je merkt dat je kind behoefte heeft aan:

  • meer rust in hoofd en/of lichaam
  • een manier te vinden om meer te vertellen wat er in zichzelf omgaat
  • een manier te vinden om geduld en kalmte te bewaren
  • zich  af te sluiten voor al die prikkels om zich heen
  • graag het overzicht wil leren houden als het iets moeilijk gaat doen
  • zijn of haar lichaam wat beter onder controle te krijgen
  • zich graag vrijer wil voelen in zijn of haar lichaam
  • zijn of haar aandacht meer bij zichzelf te houden
  • een plek geven aan een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan zijn vanwege een echtscheiding, een vervelende gebeurtenis of het verlies van een dierbare.
  • Je wilt graag een moment in de week waarop een ander je ziet en hoort, zoals je echt bent

Kadanst heeft een samenwerkingsverband met Psychotherapie van Amerongen, praktijk voor psychotherapie, met  BIG registratie als psychotherapeut.

Voor contact klik hier. Een overzicht van de kosten vindt u hier.

Gemeente

Kadanst is gecontracteerd als zorgaanbieder bij de gemeenten van Regio West-Brabant Oost en West-Brabant West. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig of een beschikking via een medewerker van het CJG of Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.

Regio West-Brabant Oost: Breda, Oosterhout, Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem.

Regio West-Brabant West: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.