Bijscholing

Danstherapie bij kinderen met hechtingsproblemen

 

Bij kinderen met hechtingsproblemen richt de therapie op het op gang brengen van de gestagneerde ontwikkeling van het kind en het herstellen van het vertrouwen van het kind in zichzelf en zijn omgeving. Dit gebeurt door individuele begeleiding en/of ouder-kind therapie afhankelijk van de hulpvraag waarmee het kind of jongere wordt aangemeld. Op speelse wijze wordt er aangesloten bij het kind, waardoor het lichaamsbesef wordt gestimuleerd, het leert differentiëren en grenzen ervaart. In plaats van dat het kind zijn aandacht vooral bij de omgeving om zich heen heeft, leert het ook de aandacht te richten op zichzelf, wordt het “zich verbinden” met gestimuleerd, zijn sterke kanten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

In deze interactieve bijscholing maakt u kennis met het theoretische kader over hechtingsproblemen en casussen. Tevens zal er gewerkt worden met ervaringsgerichte opdrachten die gebruikt kunnen worden in een therapiesessie in het werk met kinderen en jongeren.

Duur: een lesdag van 9.30u-16.30u.

Bij het aanvragen van de bijscholing is het mogelijk om specifieke vragen te laten behandelen.