Expeditie Kadanst

Groepen_258_387Uit onderzoek is bekend dat kinderen door beweging hun aandacht en energie leren richten en hun omgeving beter leren te hanteren. In het programma dat geschikt is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 5, krijgen zij dans- en bewegingsopdrachten op een speelse manier aangereikt.

De lessen zijn op maat gemaakt, dit wil zeggen de opdrachten sluiten aan bij een vraag van de leerkracht of van de klas, bijv. de kinderen vinden het zo moeilijk om stil te zitten, de kinderen hebben zo vaak ruzie, de kinderen fladderen door de hele ruimte. Ook kunnen er observatievragen zijn voor de hele groep, zoals: hoe werkt de groepsdynamiek van deze klas of voor een kind specifiek: wat kan er met de kind aan de hand zijn? Dit is natuurlijk niet in 1 les opgelost of duidelijk te krijgen en vaak ook niet in 4. Maar het kan wel een aanzet geven om vaste patronen weer in beweging te krijgen. Observatievragen zijn meestal wel in 4 keer te beantwoorden.

De kinderen kunnen door “Expeditie Kadanst” meer rust gaan ervaren en het plezier in beweging wordt vergroot. Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling  gestimuleerd en verbetert de sfeer in de klas door de gezamenlijke ervaring.

Het programma is opgezet vanuit de visie dat lichaam en beweging gezien worden als basis voor ontwikkeling. Bewust zijn van het lichaam is nodig om uit te kunnen drukken wat er in jezelf leeft. In beweging maken de kinderen kennis met de mogelijkheden en met de anatomie van hun lichaam.  Ze leren de beweging in het lichaam voelen en luisteren naar wat hun lichaam ze vertelt. Het programma biedt op een leuke en leerzame manier aansluiting bij een aantal kerndoelen uit het basisonderwijs (zie ook Kerndoelen Basisonderwijs).

“Expeditie Kadanst” is een programma dat klassikaal wordt aangeboden. Het programma bestaat uit 6 lessen van maximaal 60 minuten, afgestemd op de leeftijd van de kinderen en op de vraag van de leerkracht. Elk programma dat daarna wordt ingezet bestaat ook uit 6 keer en is een verdieping op de voorgaande module. Het is belangrijk dat de kinderen voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen. Na afloop van de lessen ontvangt de leerkracht een handig mapje waarin de opdrachten globaal staan beschreven, zodat de leerkracht er verder mee aan de slag kan in de klas.

Naast het klassikale programma is het ook mogelijk om “Expeditie Kadanst” geschikt te maken voor  andere groepen, zoals speciaal basisonderwijs, buitenschoolse opvang, brede school en groepen gericht op de sociale vaardigheden. Voor kinderen van groep 1 t/m 4 is er het programma “Kadans je mee…?” ontwikkelt.

Kadanst is een praktijk voor kind, ouder en gezin. Kadanst biedt naast “Expeditie Kadanst” en “Kadans je mee…?” verdere begeleiding en behandeling in de vorm van individuele therapie, groepstherapie en ouder-kind therapie, indien gewenst ook bij u op school.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, klik hier.

Expeditie-Kadanst-3