Kerndoelen Basisonderwijs

Het programma sluit aan bij een aantal kerndoelen in  het basisonderwijs:

Kerndoel 34

De leerlingen zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen

Voor de psychische gezondheid is de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van belang. Daarbij staan twee aspecten centraal:

 • Opkomen voor jezelf

Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfvertrouwen, een positief en realistisch zelfbeeld, zelfstandigheid, een zelfbewuste houding en weerbaarheid. Daarnaast gaat het om het leren omgaan met eigen gevoelens, wensen en opvattingen

 • Rekening houden met anderen

Het betreft hier het omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen  (waarden en normen) van anderen, inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil en denkt, het omgaan met conflicten en het aangaan en onderhouden van relaties.

In het programma is er steeds aandacht voor het belang van ruste en  ontspanning, afgewisseld met actief bezig zijn. De kinderen leren aandacht te hebben voor hun lichaamshouding

 

Kerndoel 54

Beweging (dans) De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en bewegingte gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

In het programma worden de diverse danselementen gebruikt afgestemd op de leeftijd van het kind, zoals genoemd in de leerlijn van kerndoel 54, waaronder:

 • Je verplaasten door de ruimte
 • Dansen met het hele lichaam
 • Dansen met afzonderlijke lichaamsdelen
 • Tegenstellingen tussen dansen en stil staan
 • Tijdens het bewegen veranderen van hoogtelaag (van hoog naar laag)
 • Experimenteren met bewegingskwaliteiten
 • Gelijktijdig dezelfde bewegingen dansen
 • Enzovoorts

 

Kerndoel 57

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan omringende bewegingsculturen en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren

In het programma is er aandacht voor:

 • Het bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek
 • Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalen, afwisselingen en variaties in de muziek),
 • Dansen uitvoeren op muziek