Buddy to Buddy

Kadanst werkt veel met kinderen van statushouders en voelt zich hier dan ook extra bij betrokken. Vanuit die betrokkenheid dragen wij Buddy to Buddy een warm hart toe. Daarom is Kadanst Business Buddy geworden.

Over Buddy to Buddy

Stichting Buddy to Buddy ondersteunt vluchtelingen om uit een isolement te komen. Dit doen ze door betrokken Bredanaars en vluchtelingen aan elkaar te koppelen op basis van gemeenschappelijke interesses. Ze worden Buddy’s van elkaar en gaan wekelijks met elkaar op pad. Samen genieten ze van wat Breda te bieden heeft. Vluchtelingen worden hierdoor wegwijs in Breda en leren de Nederlandse taal & cultuur. Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en is daarmee heel waardevol in de zoektocht naar een nieuw bestaan. Maar voor beide Buddy’s geldt dat het contact een verrijking is en dat werelden worden vergroot.