Systeemgerichte therapie

Ouder_kind_258_399

Als ouder of verzorger wil je niks liever dan dat je kind gelukkig is. Uit liefde voor je kind zet je je in om je kind het beste te geven. Soms loopt het toch niet lekker tussen jou en je kind. Je vraagt je af waardoor dit komt. Ook kan er sprake zijn van een moeilijke start of een kind is later bij het gezin komen wonen, bijvoorbeeld door adoptie, pleegzorg of een nieuw samengesteld gezin. Mogelijk is er sprake van hechtingsproblemen of is jullie dynamiek niet goed op elkaar afgestemd. Op deze momenten lijkt jouw kind een vreemde voor je te zijn, lijkt het niet naar je te luisteren of lukt het jou niet meer op een fijne, gezellige manier samen iets te doen.

“Dat moet toch ook anders kunnen!” denk je dan als ouder en opvoeder. En vaak is dat ook zo. Alleen lukt het je op dat moment soms niet om die andere manier zelf te ontdekken. Dan is het fijn als er iemand is die met je meekijkt en je ‘steuntje in de rug biedt”. Zodat je daarna zelf weer verder  kunt gaan met de opvoeding en begeleiding van je kind, met nieuwe energie en zelfvertrouwen. Om uit te zoeken wat bij jou die andere manier is, biedt Kadanst systeemgerichte therapie.

Bij systeemgerichte therapie kom je als vader of moeder samen met je kind(eren) naar de begeleiding. In de begeleiding wordt door middel van spel, dans en beweging de relatie tussen jezelf en je kind verbeterd.  Jij ontdekt samen met jouw kind hoe jij met woorden (verbaal) en met je houding, je beweging en uitstraling (non-verbaal) met elkaar communiceert en hoe dit op een duidelijke, positieve manier kan. Je krijgt hulp bij wat je kind non-verbaal aangeeft en begrijpt daardoor beter wat het bedoelt. Hierdoor kun jij beter inspelen op wat jouw kind nodig heeft. Ook kan de begeleiding je helpen om duidelijke grenzen aan te geven. De begeleiding helpt jou het gevoel te krijgen dat jij als ouder de uitdagingen die opvoeden geeft beter aankunt.

Een sessie duurt 35-60 minuten, afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). Meestal kom je één keer per week naar de begeleiding, een andere frequentie is ook mogelijk. Na de sessie kunnen observaties en adviezen (telefonisch) besproken worden.

Zie ook:

Filmpje Affectregulerende Vaktherapie

Filmpje Tango gehechtheid

Verbinding therapie en thuis

Kadanst vindt het belangrijk dat er een verbinding is tussen de therapie en de thuissituatie. Het gaat tenslotte om jouw kind of om een kind dat onder jouw hoede opgroeit en dat wat er in de therapie geoefend wordt ook daarbuiten wordt toegepast. Hierbij blijft het belang van jouw kind en zijn gevoel van veiligheid en vertrouwen voorop staan. Dit kan, op de momenten dat dit nodig is,  door een korte overdracht na de afspraak of op een andere wijze zoals  telefonisch. Het is hiernaast ook mogelijk om ambulante systeembegeleiding of systeemtherapie te krijgen.

Ook kan het wenselijk zijn dat jij als ouder of opvoeder (gedeeltelijk) aanwezig bent tijdens een therapiesessie. Soms is de relatie tussen jouw kind en jij als opvoeder in mindere of meerdere mate verstoord geraakt of kan er sprake zijn van hechtingsproblemen.  Jouw aanwezigheid tijdens een therapiesessie kan dan helpen om de band tussen jou en je kind weer te versterken en het begrip onderling te vergroten.

Soms merk je in het opvoeden van je (pleeg/stief) kind dat je twijfelt en vragen hebt over wat jouw kind nodig heeft om thuis lekker in zijn vel te zitten. Je voelt je onzeker of machteloos binnen de opvoeding, je merkt thuis dat je niet genoeg grip hebt, of als je merkt dat negatieve gedachten gaan overheersen. Het is mogelijk om als ouder/verzorger ambulante systeembegeleiding te krijgen. Dit helpt een vertaalslag te maken tussen de therapie en thuis en kan antwoord geven op jouw vraag als opvoeder, zoals ”Wat heeft mijn kind met dit rugzakje nodig om thuis ook lekker in zijn/haar - vel te zitten?” Is er nog meer aan de hand? Wat kan ik als ouder hiermee doen?

Door de gesprekken krijg je meer inzicht in jezelf en je handelen. Je leert patronen te herkennen en te doorbreken. Hierdoor ontstaat er energie en ruimte om thuis zaken anders aan te pakken en positief te veranderen.

Systeemtherapie is voor gezinnen die een hulpvraag hebben gericht op de interactie tussen de gezinsleden. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Zo kunnen partners ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid. Een systeemtherapeut weet als geen ander hier mee om te gaan.

Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etcetera). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Bij systeemgerichte therapie of ouder-kind therapie kom je als vader of moeder samen met je kind(eren) naar de begeleiding. In de begeleiding wordt door middel van spel, dans en beweging de relatie tussen jezelf en je kind verbeterd.  Jij ontdekt samen met jouw kind hoe jij met woorden (verbaal) en met je houding, je beweging en uitstraling (non-verbaal) met elkaar communiceert en hoe dit op een duidelijke, positieve manier kan. Je krijgt hulp bij wat je kind non-verbaal aangeeft en begrijpt daardoor beter wat het bedoelt. Hierdoor kun jij beter inspelen op wat jouw kind nodig heeft. Ook kan de begeleiding je helpen om duidelijke grenzen aan te geven. De begeleiding helpt jou het gevoel te krijgen dat jij als ouder de uitdagingen die opvoeden geeft beter aankunt.

Een sessie duurt 35-60 minuten, afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). Meestal kom je één keer per week naar de begeleiding, een andere frequentie is ook mogelijk. Naast de sessie kunnen observaties en adviezen (telefonisch) besproken worden.

Kadanst biedt “Samen in Kadans”. Dit is een groep voor ouders die graag de band met hun kind(eren) willen versterken en het leuk vinden om dit samen met andere ouders en kinderen te doen. Zo kan jouw kind/je kinderen ook oefenen in samenwerken, het afstemmen op de ander en het aangeven van grenzen. Voor jou als ouder betekent dit dat je een fijne, gezellig plek hebt waar je vanalles kunt leren over je kind(eren) en jezelf. Ook kun je kijken hoe andere ouders iets doen en ook daar weer van leren. Er ontstaat vaak een gevoel van saamhorigheid en verbinding. De sociale betrokkenheid wordt verhoogt door speelsheid en plezier. Om dit te bereiken wordt er gebruik gemaakt van danstherapie en Sherborne (hechtingsbevorderend) samenspel.

Samen ga je op een speelse ontdekkingstocht in dans en beweging. Natuurlijk is dit zeker de eerste keer best een beetje spannend. Er wordt steeds met hetzelfde onderdeel begonnen en geëindigd, zodat het ook voor je kind voorspelbaar wordt. Hiernaast worden er elke keer weer nieuwe activiteiten aangeboden, zodat jij en je kind je verder kunnen ontwikkelen. Ieder kind doet op zijn eigen manier mee en dat is prima! Het ene kind vindt het heerlijk om in de les vooral eerst te kijken en daarna voorzichtig mee te doen. Een ander komt rennend binnen en doet vol overgave mee. Jij en je kind(eren) worden samen met de andere deelnemers van de groep professioneel begeleidt in spel, dans en beweging, afgestemd op de leeftijd van jouw kind en jullie mogelijkheden.

Door de verschillende dansopdrachten en spelletjes ontdekken jullie op welke manieren je samen kunt dansen en bewegen, wat jouw ritme is en hoe je je lichaam hierbij gebruikt. Het leuke is dat iedereen het kan! Samen ontdek je hoe jullie Samen in Kadans eruit ziet. Wil je meer weten dat kun je contact opnemen via het secretariaat van praktijk Kadanst.

Doelen 

Doelen  voor systeemgerichte therapie:

  • Je weer vertrouwder voelen met je kind
  • Het contact tussen jou en je kind weer herstellen
  • Leren ontcijferen wat jouw kind je wil vertellen met rust en ruimte
  • Leren afstemmen op je kind
  • De touwtjes als ouder weer in handen hebben.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, klik hierEen overzicht van de kosten vindt u hier.

Heb je geen behoefte aan individuele begeleiding, maar wil je wel de band met je kind versterken, dan is Samen in Kadans wellicht iets voor jullie.

Gemeente

Kadanst is gecontracteerd als zorgaanbieder bij de gemeenten van Regio West-Brabant Oost en West-Brabant West. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig of een beschikking via een medewerker van het CJG of Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.

Regio West-Brabant Oost: Breda, Oosterhout, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena (Aalburg, Werkendam en Woudrichem),

Regio West-Brabant West: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.