Even voorstellen

Karin_small2

Karin van Sabben is de praktijkhouder van praktijk Kadanst. Zij is geregistreerd creatief therapeute dans, afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Karin heeft meer dan 20 jaar werkervaring met kinderen, jongeren en hun ouders. Ze heeft in de kinderopvang gewerkt, heeft dans- en bewegingsprojecten met kinderen gedaan en workshops en lezingen gegeven. Ze heeft jarenlange danservaring en volgt nog steeds regelmatig met veel plezier workshops en lessen om zich te blijven ontwikkelen.

Sinds 2000 werkt zij als dans- en bewegingstherapeute in de jeugdhulpverlening. Zij heeft zich gespecialiseerd in hechtingsproblematiek, traumaverwerking, en rouw- en verlieservaringen. Hiernaast neemt zij deel aan het kennisnetwerk affectregulerende vaktherapie en het kennisnetwerk nieuwkomers vanuit de FVB. Ook heeft zij veel ervaring in het werken met kinderen met de diagnose ADHD en als therapeute in het (speciaal) onderwijs.

Voor haar werk als therapeut heeft zij diverse opleidingen gevolgd en volgt ze nog steeds regelmatig bij -en nascholing, zodat er op deskundige wijze aangesloten kan worden bij de problemen die ervaren worden, zowel op HBO als WO-niveau.

Haar passie is het werken met kinderen en hun ouders of verzorgers. Het doel van Kadanst is om kinderen en hun ouders te laten ervaren hoe je op een leuke, inspirerende manier lichaams- en ervaringsgericht samen bezig kunt zijn, hoe dit je leven kan verrijken door je denken (hoofd), voelen en wat je doet (handelen) in verbinding te laten zijn en jouw band met de ander te verstevigen en verdiepen.


Team Kadanst


Team Kadanst bestaat verder uit:


Behandelaren


– Nicole van Amerongen, psychotherapeut:

Nicole heeft de opleiding psychologie gedaan aan universiteit in Leiden en behaalde haar doctoraal klinische en gezondheidspsychologie in 2005. In 2011 rondde ze bij RINO Utrecht haar post-doctorale opleiding tot psychotherapeut af. Hierna volgde ze de EMDR opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland.

De clientgerichte psychotherapie spreekt haar het meeste aan als psycho-therapeutische stroming. Deze stroming is gericht op de persoon en niet enkel op symptomen of klachten. De onvoorwaardelijke positieve aandacht, empathie en oprechtheid staan in deze stroming centraal.

In de afgelopen jaren heeft ze gewerkt in de kinder- en jeugd GGZ en in de volwassen GGZ. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het behandelen stemmingsklachten, angst, trauma, eetstoornissen en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Hiervoor maakt ze gebruik van verschillende behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfullness en schemagerichte therapie maar ook meer inzichtgevende therapie.

Omdat iedereen anders is, kijkt ze graag samen met de cliënt en/of ouders naar de methode die het beste aansluit bij hem/haar. Ze probeert in de behandelingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de cliënt en gaat samen pad om cliënt zichzelf verder te laten ontplooien zodat deze meer in hun kracht komen te staan.

Binnen de praktijk is Nicole ook betrokken als regie en hoofdbehandelaar.

Marie – Louise de Bakker, systeem therapeutisch werker:

Marie – Louise is ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening. Oorspronkelijk als activiteitenbegeleider, later als ambulant hulpverlener en systemisch werker. Binnen een jeugdzorginstelling in Breda heeft zij bij verschillende hulpvormen gewerkt, zoals jongerenhulpverlener bij minderjarige vluchtelingen, leefgroepen, kamertraining, de tienermoeder woonvorm en de psychiatrie. Daarnaast werkte ze als oudergezinsbegeleider binnen het Medisch Kinderdag Verblijf, Naschoolse Dagbehandeling, gesloten en open leefgroepen, ambulante begeleiding, psychiatrie en pleegzorg.

Haar hart ligt bij jeugdigen en diens ouders. Ouderschap is iets bijzonders. Het is boeiend en levert rijke ervaringen op. Toch kan het gebeuren dat er tussen ouder(s) en kind(eren) op sommige momenten niet zo lekker loopt, om welke reden dan ook.

Als systemisch werker kijkt Marie-Louise met alle gezinsleden naar de hele situatie. Ze staat stil bij welke betekenis ieder geeft aan datgene wat er gebeurt. Van daaruit wordt er gekeken naar veranderwensen en hoe dit met elkaar aan te pakken. Binnen Kadanst maakt Marie-Louise samen met de ouders “een vertaalslag” van datgene wat er in therapie gebeurt naar de situatie thuis. Ook kan ze ouders helpen antwoord te geven op vragen als: ”Wat heeft mijn kind met dit rugzakje nodig om thuis ook lekker in zijn/haar vel te zitten?”

– Margo van Beek, orthopedagoog generalist:

Margo van Beek is werkzaam als regiebehandelaar binnen Kadanst en is geregistreerd als orthopedagoog – generalist. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Leraren opleiding pedagogiek, Pedagogische Wetenschappen) en daarnaast verschillende trainingen afgerond.

Margo heeft als gedragswetenschapper ervaring opgedaan op verschillende plekken waaronder bij Juzt (voorheen Tender), Bureau Jeugdzorg en Stichting Jeugdteams ZHZ. Al jaren werkt zij met veel passie met kinderen en gezinssystemen. Samen met ouders, kinderen en belangrijke betrokkenen van het gezin gaat zij op zoek naar de gewenste verandering. Door te zien wat goed gaat, wat werkt (en wat niet) ontstaat er opnieuw ruimte voor verbinding. Naast het bieden van ondersteuning op het gebied van opvoeden en/of opgroeien heeft Margo affiniteit met systemisch werken en met echtscheidingsproblematiek. Door diverse trainingen op het gebied van onder andere cognitieve gedragstherapie, rouw, trauma, hechting, ASS, EMDR weet zij goed aan te sluiten bij de diversiteit van kinderen, jeugdigen en ouders.

Motto’s die bij Margo passen zijn: het willen verbeteren van de ontwikkeling of het welzijn van de cliënt en bijdragen aan blijvende verbetering en herstel van het normale leven. Daarbij vindt ze het belangrijk om zichzelf niet alleen te richten op de individuele cliënt, maar ook om de relatie met alle medeopvoeders, thuis en school met elkaar te verbinden.

Elk gezin heeft zijn eigen verhaal, elke relatie kan onderdeel zijn van het probleem óf juist de oplossing en samen staan we sterk!

– Mirjam Voeten, Sherborne therapeut:

Mirjam is gestart als Z-verpleegkundige/ groepsbegeleidster op De Hondsberg . Ze werkte daar met kinderen met ontwikkelingsachterstand/psychiatrische en gedragsproblematiek. Hierna heeft Mirjam de HBO maatschappelijk werk, omdat ze ouders meer wil betrekken bij de hulpverlening. Ze is hierna eerst als jeugdzorgwerkster bij de jeugdbescherming gaan werken en later als pleegzorgbegeleider.

Mirjam heeft veel gewerkt met kinderen met trauma en hechtingsproblematiek. Hiervoor heeft ze diverse scholingen gevolgd. Één van de opleidingen die ze volgde was Sherborne Samenspel ( en voor groepen Sherborne Samentijd). Dit is een trauma sensitieve ouder-kind beweegmethode gericht op het verbeteren van onderlinge verbinding. Deze manier van werken vond Mirjam erg fijn helpend. Niet praten maar samen spelen met ouders en hun kind. Kinderen/jongeren die veel hebben meegemaakt in hun jonge leven zijn vaak erg alert en gespannen. Spel zorgt voor plezier en meer ontspanning. Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en het spel zet vaak de deur open naar onderling vertrouwen over en weer.  Vanuit ontspanning en vertrouwen groeit de onderlinge band tussen ouders en kinderen. De moeilijke periodes die kinderen in het verleden hebben meegemaakt worden in het hier en nu door samen te spelen en bewegen positief ingehaald. Tijdens de spelsessie worden video-opnames gemaakt die later samen met de ouders terug worden gekeken. Hoe kunnen we het kind die begeleiding bieden waardoor het zich meer gekoesterd en veilig voelt. En wat hebben ouder(s) of opvoeder(s) nodig om dit te kunnen bieden.

Lieke Oosterom: vaktherapeut drama:

Lieke is in 2015 afgestudeerd als drama therapeut. Hierna is ze op reis gegaan naar Zuid-Afrika en Zambia waar ze in Zuid-Afrika ook met een drama therapeut heeft gewerkt. Bij terugkomst heeft ze gewerkt als drama docent. Ze wilde heirdoor graag aan het werk als Vaktherapeut. 
Sinds 2018 werkt Lieke als Vaktherapeut met mensen met een licht verstandelijke beperking waarin ze spel en theater technieken inzet om met mensen in contact te komen en hulp te bieden bij de hulpvraag. 

Voor Lieke is drama therapie een vorm waar twee werelden samenkomen: mensen ondersteunen waarbij drama het middel is dat ingezet wordt als therapeutische insteek. 

In spel staat niks vast; elke situatie kan veranderen ,je doet alsof! En dat is het leuke aan werken met kinderen; de onbevangenheid en de fantasie. Voor Lieke zijn dit aspecten die aansluiten bij de doelgroep van Kadanst en wat het werken bij de praktijk zo leuk maakt. 

Lieke werkt met attributen zoals maskers, kleden, knuffels, poppen, en verkleedkleren. Maar ook zonder attributen kan er gewerkt worden. Dan staat het lijf centraal en wordt er geïmproviseerd.  Wat in woorden tekortschiet, wordt zichtbaar in spel. 

– Kasjmir de Leeuw, gedragswetenschapper:

Kasjmir heeft 2 masters in Psychologie gehaald en is nu in opleiding tot Vaktherapeut, in het medium Dans. Kasjmir heeft de visie dat met creatieve bewegingen gewerkt wordt in de kern van een persoon. De veranderingen die plaatsvinden tijdens non-verbale therapie werken door in het dagelijkse leven. De opvatting dat ieder kind uniek is en ook als uniek bekeken mag worden vindt ze belangrijk, en het therapeutisch spelen en bewegen  vindt ze een prachtige manier van de kinderen helpen. ‘Trek iets positiefs aan, dat past altijd’.

Dat is een motto dat goed past bij Kasjmir.

Wat Kasjmir boeit aan het werken met kinderen en jongeren is dat hun eigen weg wel vinden, maar soms is het nodig om er samen naar te zoeken. De kinderen hierbij helpen om hun weg te vinden, door middel van beweging en spel, is wat Kasjmir leuk vindt aan het werken bij praktijk Kadanst. Met haar kalme houding kan ze de kinderen een veilige plaats bieden om zichzelf te ontdekken en te reguleren, en haar positiviteit werkt stimulerend.

– Man-Yi Tsang, danstherapeut:

Man-Yi is in Hong Kong geboren waar ze is opgeleid tot een professionele danser in moderne dans. In Londen heeft ze de masteropleiding Dance Movement Psychotherapy (DMP) voltooid in 2011. Daarna werkte ze in Londen op een psychiatrische afdeling voor acute opname, bij organisaties voor geestelijk gezondheid, een reguliere basisschool, een vrouwen gemeenschapshuis en bij privé cliënten. Naast het geven van danstherapie, heeft ze ook Body Mapping workshop gegeven aan vrouwen om de innerlijke bewustwording van het lichaam te verkennen en ontdekken.

Sinds 2015 woont ze in Nederland. Sindsdien heeft ze als een ZZP’er met verschillende doelgroepen gewerkt zoals gevluchte vrouwen en kinderen, ouderen met de ziekte van Parkinson en dementie en, met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en andere beperkingen.

Dansen geeft haar de mogelijkheid om haar gevoelens te uiten wanneer met woorden niet alles te zeggen is. Wanneer ze danst, voelt ze zich verbonden. En, wanneer ze te veel aan haar hoofd heeft,  helpt dansen haar aandacht terug naar haar lichaam te brengen.

Wanneer ze met kinderen werkt, vindt ze het fijn als daarbij ook de netwerken van het kind kan worden ondersteunt. Het is daarom belangrijk om de omgeving van het kind bij het therapeutische proces, zoals ouders/opvoeders en begeleiders te betrekken.

Man-Yi vindt het fijn om deel uit te maken van een team van behandelaren met elk een eigen expertise. Het biedt de mogelijkheid om te leren van de ervaring en werkwijze van anderen.

– Ilayda Guleglen: beeldend therapeut:

Mijn naam is Ilayda Guleglen, en ik werk als beeldend therapeut bij Kadanst. In 2023 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het is altijd mijn passie geweest om mensen te helpen. Door mijn opleiding als beeldend therapeut ben ik geïnteresseerd geraakt in de menselijke geest en het gedrag dat daaruit voortkomt.

Ik heb ervaring met het werken met kinderen en jongeren die verschillende ziektes en hulpvragen hebben, zoals Autisme, LVG, ADHD, depressie, gedrags- en psychische problematiek.

Iedere persoon is uniek. De ervaringen die we meemaken vormen ons en hebben invloed op ons hele leven. Met beeldende therapie probeer ik kinderen te helpen een evenwicht te vinden binnen zichzelf. Door te focussen op eigen ervaring ontstaat er groei en verandering bij het kind. Dit heeft invloed op hun gedrag, gedachten, emoties, zelfvertrouwen en hun relatie met de wereld om hen heen.

Ik gebruik creatieve werkvormen om mijn cliënten te helpen hun innerlijke wereld te verkennen en betekenis aan te geven. Samen creëren we een veilige omgeving waarin zij zich vrij voelen om hun emoties te kunnen uiten.

Ik voel me bevoorrecht om deel uit te maken van de reis van mijn cliënten, waarbij ik hen help om hun innerlijke kracht te ontdekken en veerkracht te ontwikkelen. Mijn doel is om een positieve impact te hebben op het leven van iedereen die ik ontmoet en hen te helpen hun eigen weg naar welzijn en persoonlijke groei te vinden.
Ik kijk ernaar uit om samen met mijn cliënten de kracht van beeldende therapie te ontdekken en te benutten.


Secretariaat


Beanne van Buul-van der Leede, administratief medewerkster: 

Beanne werkt bij praktijk Kadanst als administratief medewerkster.  

Beanne heeft de academie voor mens en arbeid gedaan in 1990. Hierna heeft ze de post HBO opleiding “jobhunter” gedaan. Beanne is een duizendpoot die veel verschillende banen heeft gehad o.a als reïntergratieconsulent. Beanne is een echt “mensenmens”. Ze is praktisch ingesteld en een harde werker. Ze is sociaal en kan goed communiceren op verschillende niveaus. Ze wordt ervaren als een goede luisteraar, die integer en verbindend is. Beanne is een echte teamplayer. Beanne vindt het leuk om een bijdrage te kunnen leveren, vanaf de zijlijn, aan de behandeling en de contacten met kinderen, ouders en de verschillende instanties. 

– Islam Abtarkhanov, administratief medewerker:

Islam is in 2019 vanuit Tsjetsjenië naar Nederland gekomen. Hij heeft daar klinische kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd aan de Pedagogische Staatsinstituut van Tsjetsjenië in 2009-2014 in Grozny.
Hij heeft ook een digitale cursus ‘Management in het onderwijs’ gevolgd aan Academie van professionele competenties in Moskou. Hij heeft gewerkt bij de middelbare school van het dorp Vasjendaroy (Tsjetsjenië) als adjunct-directeur van informatie- en communicatietechnologieën. Een tijdje heeft hij ook als HR-manager op dezelfde school gewerkt.

Momenteel is hij werkzaam bij ons op de praktijk als administratief medewerker en tegelijkertijd volgt een cursus ‘Office management’. Hij is heel netjes en gestructureerd en doet zijn taken met een groot enthousiasme. Islam vindt het heel fijn om bij praktijk Kadanst te werken, zeker met z’n leuke collega’s.