Artikel over affectregulatie

Eerst affectregulatie,
dan zelfregulatie


Eind 2020 heeft het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie hun Basisboek uitgebracht. Het boek beschrijft de interventie transdiagnostisch en discipline-overstijgend, met casuïstiek in beeldend, dans, drama, muziek, psychomotorisch en spel. Het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is een ijkpunt; voor de auteurs een afronding van tien jaar bestuderen van literatuur en praktijk, theorie ontwikkelen en schrijven, voor het Kennisnetwerk de start van een nieuwe fase: verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van Affectregulerende Vaktherapie (ArVT).
Affecten leren reguleren binnen de vaktherapeutische relatie door doen en ervaren.

Lees hieronder het hele artikel: