Modulebeschrijving Affectregulerende vaktherapie dans gepubliceerd

Met enige trots kunnen we aankondigen dat de module Affectregulerende vaktherapie dans is gepubliceerd in de databank vaktherapie.

Zie https://databank.vaktherapie.nl/bekijk/245834/Affectregulerende-vaktherapie-dans

Affectregulerende vaktherapie dans (ArVTdans) is gericht op het reguleren van affect, aandacht, emoties en gedrag, welke vóór liggend zijn aan emotieregulatie. Affect is te definiëren als de verzameling van interne spanningen en onderliggende (niet afleesbare), onbewuste gevoelens (Damasio, 2003). Emoties zijn zichtbaar in verbaal en non-verbaal gedrag. Het kind ontwikkelt gehechtheidsgedrag waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen. In ArVTdans wordt in drie fasen, affect, aandacht, emoties en gedrag, gereguleerd door het werken met het lichaam, de beweging, de ruimte, materialen en door gebruik te maken van de ‘werkrelatie’ tussen het kind en de danstherapeut. ArVTdans is een individuele behandelmethode voor het kind, met daarnaast psycho-educatie voor opvoeders en begeleiders.