Modulebeschrijving affectregulerende vaktherapie-dans ter goedkeuring voorgelegd aan CPMO.

De laatste hand is gelegd aan de modulebeschrijving affectregulerende vaktherapie- dans (Arvt- dans). Deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het CPMO. Weer een stap gezet in het methodisch werken met kinderen waarbij hechtingsproblematiek een rol speelt.